Git workflow w PhpStorm

W trakcie pracy nad jednym z projektów z użyciem Git, można było zauważyć kilka najczęściej wykonywanych czynności:

– rejestrowanie zmian do lokalnego repozytorium

– wprowadzanie zmian do zdalnego repozytorium

– aktualizowanie zmian z lokalnego i ze zdalnego repozytorium

 

PhpStorm zapewnia graficzny interfejs w celu łatwego zarządzania wcześniej wymienionymi czynnościami.  Po podłączeniu za pomocą skrótów, staje się dość „potężnym” narzędziem. W tym artykule chciałbym przedstawić moją pracę z Git workflow w PhpStorm opierając się na przykładach, a dokładniej na jednym z projektów.

W moim najprostszym Git workflow postępuję w następujący sposób:

1. Aktualizuję lokalne repozytorium w oparciu o zmiany w zdalnym repozytorium

2. Wprowadzam zmiany

3. Aktualizuję lokalne repozytorium po raz kolejny

4. Rejestruję zmiany do lokalnego repozytorium

5. Wprowadzam zmiany do zdalnego repozytorium

Wykonanie wymienionych wyżej punktów 1 i 3 jest dość proste z PhPStorm, ponieważ można je wykonać za pomocą Ctrl + T. Dzięki temu zostanie wykonane polecenie „git fentch” i „git commit” z odpowiednich opcjami. Wprowadzanie zmian nie jest już tak łatwe.

 

Po wprowadzeniu zmian, kiedy lokalne repozytorium jest już aktualne, należy skorzystać z Ctrl+K i wtedy możliwe jest wykonanie „git commit” i „Push git” jednoczesnie. Mój workflow wygląda na tym etapie nastepująco:

1. Ctrl + T

2. Wprowadzam zmiany

3. Ctrl + T

4. Ctrl + K

5. Dokonuję odrobinę magii w oknie dialogowym, które otworzyło się w poprzednim punkcie.

 

Dodatkowo, PhpStorm pozwala na wykonanie pewnych czynności przed i po rejestracji (commit), co jest ostatnią opcją, którą wykorzystuję dość często, aby załadować zmodyfikowane pliki do serwera FTP.

dialog-commit

W przypadku działań, takich jak przełączanie się pomiędzy gałęziami, scalanie i wielu innych, używam dialogu FindAction, który może być wywołany za pomocą Ctrl+Shift+A. Jest to dobrze znane rozwiązanie, na przykład z Sublime Text Editor.

dialog-action

Jeśli potrzebuję użyć wiersza polecenia (command line), otwieram wbudowany terminal. Możliwość szybkiego przełączenia się między edytorem, a terminalem jest dla mnie bardzo istotna, dlatego bardzo wygodne jest dla mnie to, że zarówno do otworzenia jak i zamknięcia mogę użyć tego samego skrótu Alt+F12, a mój kursor znajduje się w odpowiednim miejscu.

W powyższym artykule przedstawiłem niektóre z funkcji, które uważam za przydatne w IDE.
pluswerk