połączenie pixi* z Magento

pixi* Anbindung an Magento

 

creativestyle GmbH oferuje interfejs Magento dla oprogramowania wysyłkowego pixi*. Plug-in wspiera następujące funkcje, które mogą być modyfikowane lub rozszerzane: eksport danych produktu z Magento do Pixi *

 • eksport zamówień z Magento do Pixi *wsparcie dla większej liczby magazynów w Magento
 • synchronizacja zapasów między Pixi * i Magento.
  wsparcie dla większej liczby usług logistycznych (np. DHD, DHL, DPD, GLS, Hermes, UPS, …)
  Konfiguracja zasad żeglugi (wysyłka z magazynu A do B, gdy …)
  Podłączenie do zewnętrznego magazynu DHL
  Połączenie Tradebyte TB.ONEexport of Product data from Magento to pixi*
 • export  of purchases from Magento to pixi*
 • support to bigger number of warehouses in Magento
 • synchronisation of inventory between pixi* and Magento.
 • support to bigger number of logistic services (e.g. DHD, DHL, DPD, GLS, Hermes, UPS, …)
 • configuration of shipping rules (shipping from warehouse A to B when …)
 • connection to external DHL warehouse
 • connection to Tradebyte TB.ONE

We will be happy to answer you inquiries regarding pixi* Modul.

pluswerk