SCRUM & AGILE

Klasyczny model kaskadowy,   gdzie proponowane są alternatywne rozwiązania, a następnie wybierane te najlepsze, w obszarze software development utrudnia współpracę między klientami i deweloperami. Ponadto, brakuje w nim regularnych prezentacji już funkcjonujących fragmentów oprogramowania i reakcji na proponowane podczas prezentacji zmiany i ulepszenia. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na agile development i programowanie w cyklach znanych jako Sprinty. Behavior-driven software development (BDD) i zautomatyzowane testy umożliwiają częste aktualizowanie działających aplikacji.

pluswerk