SYMFONY2

Ilekroć dochodzi do tworzenia aplikacji internetowych, na które nie ma rozwiązań out-of-the-box i które opierają się na wysokiej wydajności i stabilności, korzystamy z frameworka PHP Symfony.
Automatyczne testowanie, przy jednoczesnym rozwoju zapewnia, że kolejne odsłony produktu przez cały czas pozostają stabilne i wolne od błędów.

 

pluswerk