PROGRAMOWANIE

Nasze projekty realizujemy stosując metody Agile i przy wykorzystaniu nowoczesnych frameworków, zarówno jak

i rozwiązań OpenSource, którym jest m.in. Magento Commerce.

pluswerk