WIODĄCY PHP FRAMEWORK

Wiele naszych projektów programujemy w PHP. Korzystamy przy tym z Symfony, światowego lidera PHP-Framework. Symfony przekonuje do korzystania ze swoich funkcjonalności szczególnie dynamicznym wzrostem, otwartością i wypróbowaną wydajnością – również w przypadku dużych aplikacji. W trakcie Test-Driven Development oraz Agile Web Development Symfony umożliwia naszym programistom jeszcze szybsze i stabilniejsze programowanie.

pluswerk