Polityka prywatności

Odpowiedzialność za zawartość strony internetowej

Zawartość i informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały przygotowane i sprawdzone z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem z tej strony internetowej oraz z podanymi informacjami jest zasadniczo wykluczona, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Usługodawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub uzupełnienia poszczególnych stron internetowych, komentarzy, grafiki, części strony lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia, jak również do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji. Zgłoszenia zostaną również usunięte, jeśli zostaną ujawnione naruszenia obowiązującego prawa, moralności i moralności.

Odpowiedzialność za powiązania zewnętrzne

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich (linki zewnętrzne), które podlegają odpowiedzialności danego operatora. Wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron ponoszą ich użytkownicy. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na jej zawartość ani na obecny i przyszły wygląd i nie przyjmuje jej zawartości jako własnej. W przypadku stron, do których prowadzą linki, obowiązuje również zasada, że nielegalne treści nie były tam rozpoznawalne w momencie tworzenia linków i nie może mieć miejsca stała kontrola linków zewnętrznych bez odniesienia do konkretnych naruszeń prawa. Jednakże w przypadku uzyskania informacji o jakichkolwiek naruszeniach prawa linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

Informacja o prawach autorskich

Zawartość niniejszej strony internetowej podlega przepisom niemieckiego prawa autorskiego oraz prawa o znakach towarowych i znakach towarowych. Jakiekolwiek wykorzystanie, edycja, publikacja, powielanie i powielanie treści lub ich części jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą dostawcy lub autora i z podaniem źródła. Reprezentacja tej strony internetowej w innych kontekstach i ramach zewnętrznych jest również dozwolona tylko za pisemną zgodą dostawcy. Kopie i pliki do pobrania mogą być wykonywane do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Ochrona danych osobowych i praw autorskich

Jeżeli dane osobowe (nazwisko, adres, adres e-mail itp.) mają być wprowadzane i gromadzone na tej stronie internetowej, odbywa się to wyraźnie w dobrowolnym porozumieniu z użytkownikiem i za jego wiedzą. Wprowadzone przez Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych, statystycznych i technicznych i nie będą przekazywane osobom trzecim (patrz również informacje dotyczące polityki prywatności Google Analytics oraz korzystanie z Facebook Social Plugins poniżej). Dostawca tej strony wyraźnie zaznacza, że transmisja danych w Internecie (np. pocztą elektroniczną) może mieć luki w zabezpieczeniach i pełna ochrona przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Za szkody spowodowane takimi lukami bezpieczeństwa nie ponosi się odpowiedzialności. Korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w nadruku lub w innym miejscu na tej stronie internetowej do celów komercyjnych i komercyjnych, transmisji lub reklamy lub do niezamówionego wysyłania informacji reklamowych/spamu jest wyraźnie zabronione.

Użycie Google Analytics i Cookies

Korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimowe profile użytkowników i stosowane są ciasteczka. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, takie jak:

  • Typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny,
  • Adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona),
  • Nazwa hosta komputera (adres IP),
  • Czas żądania serwera jest przesyłany do serwera Google w USA i tam zapisywany.

Google przestrzega przepisów o ochronie danych „US Privacy Shield” i jest zarejestrowana w programie „US Privacy Shield” Departamentu Handlu USA. Ponadto zawarliśmy z Google umowę o obsługę zamówień na Google Analytics. Poprzez tę umowę Google zapewnia, że będzie przetwarzać dane zgodnie z podstawowymi przepisami o ochronie danych i gwarantuje ochronę praw osoby, której dane dotyczą. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania sprawozdań z jej działalności oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu do celów badania rynku i projektowania tych stron internetowych pod kątem popytu. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu spółki. Adres IP użytkownika nie może być w żadnym wypadku łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, co uniemożliwia ich przypisanie (maskowanie adresów IP). Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony mogą być w pełni wykorzystane. Użytkownik może również zablokować zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki.

Zwracamy uwagę, że ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonimizeIp()” i dlatego adresy IP są jedynie skracane, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie osobiste.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics z mocą na przyszłość. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie (w tym plików cookie ustawionych przez Google), dostosowując odpowiednio swoje oprogramowanie przeglądarki. Jednak w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Tutaj możesz pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki. Alternatywą dla dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek urządzeń mobilnych, może być również uniemożliwienie gromadzenia danych przez Google Analytics, klikając ten link.

Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym skróconego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez zainstalowanie wtyczki do przeglądarki. Więcej informacji i instrukcji na temat instalacji wtyczki przeglądarki można znaleźć tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Użycie Google Maps

Korzystamy z Google Maps firmy Google Inc. 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”) na naszej stronie internetowej w celu wyświetlenia interaktywnej mapy za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Ze względu na wdrożenie, Google gromadzi informacje dotyczące urządzenia, dane dziennika, w tym adres IP, oraz informacje dotyczące lokalizacji. Po wejściu na naszą stronę żadne dane nie są przekazywane do Google. Tylko klikając na mapę aktywujesz interaktywną mapę Google Maps i tym samym zgadzasz się na przesyłanie danych do Google. Dane osobowe zbierane przez Google są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w amerykańskiej Polityce Prywatności i jest zarejestrowana w amerykańskim Programie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA. Google wykorzystuje dane osobowe do oceny korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu do celów badania rynku i projektowania tych stron internetowych pod kątem popytu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Możesz zapobiec transferowi danych z aplikacji Mapy Google na serwery Google, wyłączając JavaScript w przeglądarce. W tym przypadku nie mogą one jednak korzystać z wyświetlania mapy. Więcej informacji na temat prywatności Google Maps można znaleźć na stronie polityki prywatności.

Używanie wtyczek społecznościowych Facebooka

Ta strona korzysta z wtyczek społecznościowych portalu facebook.com, które są oznaczone logo Facebooka lub dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Jeśli odwiedzasz stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki i integrowana z witryną. Włączając wtyczki, Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś tę stronę. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku w tym samym czasie, Facebook może również przypisać wizytę na swoim koncie na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub zamieszczenie komentarza na Facebooku, informacje te są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka i tam zapisywane.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych Facebook.
Jeśli nie chcesz, aby Facebook zbierał informacje o Tobie za pośrednictwem tej strony internetowej, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Twittera

Nasza strona internetowa integruje wtyczki z sieci krótkich wiadomości Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (zwanej dalej „Twitterem”). Wtyczki Twittera (przycisk tweetera) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Przegląd przycisków głośnika wysokotonowego znajduje się tutaj. Zintegrowaliśmy przycisk tweetingu za pomocą rozwiązania Shariff. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami Twittera. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku zostaniesz przekierowany na stronę Twittera. Na tej stronie możesz podzielić się naszą zawartością za pomocą drugiego kliknięcia. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych osób trzecich. Wchodząc na stronę Twittera, Twitter otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził jego stronę internetową wraz z adresem IP i innymi danymi logowania. Te dane dziennika obejmują typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o poprzednio odwiedzanej stronie internetowej i stronach, lokalizację, dostawcę usług telefonii komórkowej, informacje o urządzeniu (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), wyszukiwane terminy i informacje o plikach cookie. Informacje te są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do serwera Twittera w USA i tam przechowywane. Twitter jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych w amerykańskiej Tarczy Prywatności i jest zarejestrowany w amerykańskim programie Tarcza Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Twitter wykorzystuje zebrane dane osobowe do odgrywania spersonalizowanej reklamy przeciwko Tobie i mierzenia jej sukcesu. Twitter stosuje tzw. metodę cross-device tracking. Dzięki temu Twitter może personalizować zawartość pomiędzy urządzeniami. W tym miejscu można wprowadzić ustawienia dla aktualnie używanego urządzenia, gdy jest ono wylogowane z Twittera. Jeśli klikniesz „przycisk tweetera” Twittera podczas logowania na koncie Twittera, możesz połączyć zawartość naszych stron z profilem Twittera. Dzięki temu Twitter może powiązać zawartość naszych stron z kontem użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach ochrony prywatności Twittera.

Używanie wtyczki Instagram

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki Instagram, która jest obsługiwana przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”), na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Wtyczki są oznaczone logo firmy Instagram, na przykład w formie „Kamery Instagram”. Jeśli użytkownik wejdzie na stronę naszej witryny internetowej, która zawiera taką wtyczkę i aktywuje ją kliknięciem, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Instagram. Za pomocą kliknięcia zgadzasz się, że zawartość wtyczki Instagram jest przesyłana bezpośrednio do twojej przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Integracja ta informuje firmę Instagram, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią stronę naszej strony internetowej, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu firmy Instagram lub nie jest aktualnie zalogowany do firmy Instagram. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do serwera Instagram w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany do Instagram, Instagram może natychmiast powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Twoim kontem Instagram. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Instagram”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio do serwera Instagram i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane na koncie Instagram i wyświetlane w kontaktach. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Instagram powiązał informacje zebrane za pośrednictwem naszej witryny bezpośrednio z jego kontem Instagram, musi wylogować się z Instagramu przed odwiedzeniem naszej witryny. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności firmy Instagram.

Wykorzystanie narzędzi e-mail marketingowych do biuletynów informacyjnych

Wysyłamy nasz spersonalizowany biuletyn za pośrednictwem dostawcy HubSpot HubSpot, Inc. 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA („HubSpot”). Podane dane zostaną przesłane do serwera HubSpot w USA i tam zapisane. HubSpot przestrzega przepisów o ochronie danych „Tarcza Prywatności USA” i jest zarejestrowany w programie „Tarcza Prywatności USA” Departamentu Handlu USA. Ponadto zawarliśmy z HubSpot umowę o realizację zamówienia. HubSpot w ramach tej umowy zapewnia, że przetwarza dane zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych i gwarantuje ochronę praw osoby zainteresowanej. Dzięki HubSpot możemy mierzyć i oceniać zachowanie naszych odbiorców biuletynu. Obejmuje to kursy otwarcia, kliknięcia, odbicia, dostawy, wypisania się i przeliczenia. Oceny dokonują również tzw. web beacon. Są to pliki graficzne w rozmiarze pikseli, które są zaimplementowane w wiadomości e-mail. Sygnalizatory web beacon zbierają informacje takie jak adres IP, typ/wersja przeglądarki, klient poczty elektronicznej i czas wyszukiwania. Można również śledzić, kto otwiera wiadomość e-mail i klikać na zawarte w niej linki. Ocena zachowań użytkowników jest dokonywana w celu pomiaru sukcesu kampanii e-mailowych oraz doskonalenia oferty naszej i HubSpot. Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z HubSpot można znaleźć w ich informacjach na temat ochrony danych.

pluswerk