Biuro creativestyle w Krakowie

Ochrona Danych
Oświadczenie

Oświadczenie
w Sprawie
Ochrony Danych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Treści i informacje na tej stronie internetowej są tworzone i sprawdzane z największą starannością. Nie można jednak zagwarantować ich poprawności, kompletności ani aktualności. Odpowiedzialność za szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej i oferty informacyjnej jest zasadniczo wykluczona, chyba że istnieje udowodnione umyślne lub rażąco niedbałe zaniedbanie. Wskazane publikacje odzwierciedlają opinię autorów, a niekoniecznie stanowisko dostawcy tej strony internetowej. Dostawca zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, usunięcia, uzupełnienia lub czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji poszczególnych stron internetowych, publikacji, grafik, części strony lub całej oferty bez osobnego powiadomienia. W przypadku ujawnienia naruszeń obowiązującego prawa, moralności i dobrych obyczajów wpisy również zostaną usunięte.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZEWNĘTRZNE LINKI

Ta strona internetowa zawiera odnośniki do stron internetowych osób trzecich (linki zewnętrzne), za które odpowiada wyłącznie ich operator. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na treści lub aktualną i przyszłą konstrukcję tych stron i nie przyjmuje odpowiedzialności za ich treści. W przypadku linków zewnętrznych również obowiązuje, że nie było możliwe rozpoznanie nielegalnych treści w momencie tworzenia linku, a stałe monitorowanie zewnętrznych linków bez odniesienia do konkretnych naruszeń prawa nie jest możliwe. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Zawartość tej strony internetowej podlega przepisom niemieckiego prawa autorskiego, a także prawa znaków towarowych i handlowych. Każde wykorzystanie, modyfikacja, publikacja, kopiowanie i reprodukcja treści lub ich części jest w zasadzie możliwe tylko za pisemną zgodą dostawcy lub odpowiedniego autora oraz z podaniem źródła. Prezentacja tej strony internetowej w innych kontekstach i zewnętrznych miejscach jest również dozwolona tylko za pisemną zgodą. Tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego jest dozwolone.

DANE OSOBOWE I OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Jeśli na tej stronie internetowej należy wprowadzać i zbierać dane osobowe (imię, adres, adres e-mail itp.), następuje to wyraźnie za zgodą użytkownika i z jego wiedzą. Wprowadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych, statystycznych i technicznych i nie są przekazywane osobom trzecim (patrz również informacje dotyczące polityki prywatności Google Analytics oraz korzystania z wtyczek społecznościowych Facebooka poniżej). Dostawca tej strony internetowej wyraźnie zaznacza, że przesyłanie danych przez Internet (np. drogą elektroniczną) może wiązać się z lukami w bezpieczeństwie i niemożliwe jest zapewnienie pełnej ochrony przed dostępem osób trzecich. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takich luk w bezpieczeństwie. Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w stopce lub w innych miejscach tej strony internetowej do celów komercyjnych lub reklamowych, dalszej dystrybucji lub wysyłki niechcianych informacji reklamowych/spam-maili jest wyraźnie zabronione.

KORZYSTANIE Z GOOGLE ANALYTICS I PLIKÓW COOKIE

Korzystamy na naszej stronie z Google Analytics, usługi analityki internetowej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej, takie jak:

Typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony, z której użytkownik został przekierowany, nazwa hosta komputera (adres IP), czas żądania serwera są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Google przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych zgodnie z programem „US-Privacy Shield” i jest zarejestrowany w ramach programu „US-Privacy Shield” Departamentu Handlu USA. Dodatkowo, podpisaliśmy z Google umowę przetwarzania danych w celu korzystania z Google Analytics. W ramach tej umowy Google zapewnia, że ​​dane są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zapewniają ochronę praw osoby, której dane dotyczą. Informacje te są używane do analizowania korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz dostarczania innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celach badawczych i dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkowników. Informacje te mogą być również udostępniane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na nasze zlecenie. Adresy IP są anonimizowane, aby nie było możliwe ich powiązanie z konkretną osobą (maskowanie adresów IP). Można zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej mogą być w pełni wykorzystane. Ponadto można zapobiec zbieraniu danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując dodatek do przeglądarki.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „\_anonymizeIp()”, dzięki czemu adresy IP są przetwarzane tylko w skróconej formie, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie do osoby.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics na przyszłość. Możliwe jest również zablokowanie przechowywania plików cookie (w tym plików cookie ustawionych przez Google) za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki. Jednakże, w takim przypadku niektóre funkcje tej strony internetowej mogą być niedostępne. Możesz pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki tutaj. Alternatywnie, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Możesz również zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z Twoim korzystaniem ze strony internetowej (w tym skróconym adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki. Więcej informacji na ten temat oraz instrukcje dotyczące instalacji dodatku do przeglądarki znajdziesz pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystanie z Map Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: „Google”) w celu wyświetlania interaktywnej mapy zgodnie z Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W wyniku implementacji Google zbiera informacje o urządzeniu, dane protokołowe, w tym adres IP oraz informacje o lokalizacji. Samo wejście na naszą stronę internetową nie przesyła żadnych danych do Google. Dopiero po kliknięciu na mapę aktywujesz interaktywną mapę Google Maps i wyrażasz zgodę na przesłanie danych do Google. Dane osobowe zbierane przez Google są przesyłane i przechowywane na serwerach Google w USA. Google przestrzega przepisów dotyczących ochrony prywatności „US-Privacy-Shield” i jest zarejestrowany w programie „US-Privacy Shield” Departamentu Handlu USA. Google używa danych osobowych do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celach badań rynkowych i dostosowania tej strony internetowej do potrzeb użytkowników. Informacje te mogą być również przekazywane przez Google osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. Możesz zapobiec przesyłaniu danych przez aplikację Google Maps na serwery Google, wyłączając JavaScript w swojej przeglądarce. W takim przypadku nie będziesz jednak mógł korzystać z funkcji mapy. Więcej informacji na temat ochrony prywatności w kontekście Google Maps znajdziesz w Polityka prywatności Google.

KORZYSTANIE Z WTYCZKI INSTAGRAM

Ta strona korzysta z wtyczek społecznościowych serwisu facebook.com, które są oznaczone logo Facebooka lub dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Jeśli odwiedzisz stronę internetową zawierającą taki plugin, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość pluginu jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do twojej przeglądarki i integrowana z witryną. Poprzez integrację pluginów, Facebook otrzymuje informacje, że odwiedziłeś tę stronę internetową. Jeśli w tym samym czasie jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może również przypisać wizytę do twojego konta na Facebooku. Jeśli wchodzisz w interakcję z pluginami, na przykład klikając przycisk “Lubię to” lub publikując komentarz na Facebooku, ta informacja jest przesyłana bezpośrednio z twojej przeglądarki do Facebooka i tam przechowywana. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania i przetwarzania danych przez Facebooka, a także swoich praw i opcji ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka.

Jeśli chcesz uniemożliwić Facebookowi gromadzenie danych o Tobie za pośrednictwem tej witryny, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.

KORZYSTANIE Z WTYCZKI TWITTERA

Na naszych stronach internetowych zintegrowane są wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dalej: „Twitter”). Wtyczki Twittera (przycisk tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Przegląd przycisków tweet można znaleźć tutaj. Przycisk tweet został zintegrowany za pomocą rozwiązania Shariff. Kiedy otwierasz stronę naszej witryny, nie nawiązywane jest żadne połączenie z serwerami Twittera. Jeśli klikniesz odpowiedni przycisk, zostaniesz przekierowany na stronę Twittera. Tutaj możesz udostępnić nasze treści, klikając ponownie. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych na stronach trzecich. Przy wywoływaniu strony internetowej Twitter otrzymuje informacje, że odwiedziłeś ich stronę z Twoim adresem IP i innymi danymi logowania. Dane logowania te obejmują typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o wcześniej wywołanej stronie internetowej i wywołanych przez Ciebie stronach, lokalizację, dostawcę telefonii komórkowej, informacje o urządzeniu (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), wyszukiwane hasła i informacje o plikach cookie. Te informacje są przesyłane bezpośrednio z Twojej przeglądarki na serwer Twittera w USA i tam przechowywane. Twitter przestrzega przepisów dotyczących ochrony prywatności „US Privacy Shield” i jest zarejestrowany w programie „US Privacy Shield” Departamentu Handlu USA. Twitter wykorzystuje zebrane dane osobowe do wyświetlania spersonalizowanej reklamy i mierzenia jej skuteczności. W tym celu Twitter korzysta z tzw. metody śledzenia przez urządzenia. Dzięki tej metodzie Twitter może spersonalizować treści na różnych urządzeniach. Możesz dokonać ustawień dla swojego obecnie używanego urządzenia, gdy jesteś wylogowany z Twittera tutaj. Jeśli klikniesz przycisk tweet Twittera, będąc zalogowanym na swoje konto Twitter, możesz połączyć nasze treści ze swoim profilem na Twitterze. W ten sposób Twitter może przypisać treść naszych stron do Twojego konta użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Twittera.

KORZYSTANIE Z WTYCZKI INSTAGRAM

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wtyczkę sieci krótkich wiadomości Instagram, której dostawcą jest Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (dalej: „Instagram”). Wtyczki Instagram można rozpoznać po logo Instagram na naszej stronie. Przegląd przycisków Instagram można znaleźć tutaj. Kiedy otwierasz stronę naszej witryny, nie nawiązywana jest żadna połączenie z serwerami Instagrama. Jeśli klikniesz odpowiedni przycisk, zostaniesz przekierowany na stronę Instagrama. Tutaj możesz udostępnić nasze treści, klikając ponownie. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych na stronach trzecich. Przy wywoływaniu strony internetowej Instagram otrzymuje informacje, że odwiedziłeś ich stronę z Twoim adresem IP i innymi danymi logowania. Dane logowania te obejmują typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o wcześniej wywołanej stronie internetowej i wywołanych przez Ciebie stronach, lokalizację, dostawcę telefonii komórkowej, informacje o urządzeniu (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), wyszukiwane hasła i informacje o plikach cookie. Te informacje są przesyłane bezpośrednio z Twojej przeglądarki na serwer Instagrama w USA i tam przechowywane. Instagram przestrzega przepisów dotyczących ochrony prywatności „US Privacy Shield” i jest zarejestrowany w programie „US Privacy Shield” Departamentu Handlu USA. Instagram wykorzystuje zebrane dane osobowe do wyświetlania spersonalizowanej reklamy i mierzenia jej skuteczności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Instagrama.

Użycie HubSpot do marketingu e‑mailowego i formularzy

Wysyłamy nasz spersonalizowany newsletter za pośrednictwem dostawcy HubSpot, HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA ("HubSpot"). Dane, które podajesz, zostaną przesłane na serwer HubSpot w USA i tam przechowywane. Korzystamy również z Hubspot do stron docelowych, na których treści są udostępniane po wprowadzeniu danych osobowych. HubSpot przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych "US Privacy Shield" i jest zarejestrowany w programie "US Privacy Shield" Departamentu Handlu USA. Ponadto zawarliśmy z HubSpot umowę o przetwarzaniu zamówień. W ramach tej umowy HubSpot zapewnia, że ​​przetwarza dane zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych i zapewnia ochronę praw osoby, której dane dotyczą. Za pomocą HubSpot możemy mierzyć i oceniać zachowanie naszych odbiorców newslettera. Obejmuje to współczynniki otwarcia, kliknięcia, odrzucenia, dostarczenia, rezygnacji z subskrypcji i konwersji. Ocena jest również przeprowadzana przez tak zwane sygnały nawigacyjne. Są to pliki graficzne wielkości pikseli, które są zaimplementowane w wiadomości e‑mail. Sygnały nawigacyjne zbierają informacje, takie jak adres IP, typ/wersja przeglądarki, klient poczty e‑mail i czas dostępu. Mogą również śledzić, kto otwiera wiadomość e‑mail i kliknięte w nie zawarte w niej linki. Zachowanie użytkowników jest oceniane w celu mierzenia sukcesu kampanii e‑mailowych i ulepszania naszej oferty oraz oferty HubSpot. Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z HubSpot znajdziesz w ich polityce prywatności.